Education


Yon rezime sou diferan tip kou fòmasyon, webina, ak materyèl sou domèn edikasyon ki disponib pou tradiktè ansanm ak entèpretè nan ProZ.com.


Kou sou demann

Antrènman indepandan: Online training you can take at your own pace.
Antrènman youn sou youn: These courses can utilize Skype, email, or other mutually agreed upon platforms.
videyo: Videyo sou diferan sijè ki gen rapò ak pwofesyon tradiksyon an.

Kou progwame

Webinars.: Online presentations conducted in real time in a virtual classroom.
Antrènman sou entènèt: Similar to webinars, online training sessions are typically longer, more interactive, and offer more downloadable material.
Antrènman fas a fas: Face-to-face training sessions that last between 1 to 2 days and occur in cities all over the world.
Antrènman SDL Trados: Learn how to get the most out of your SDL Trados products from certified SDL Trados trainers.

Baz konesans

Translation industry wiki.: Pèmèt moun ki itilize ProZ.com pou yo prezante e pou yo pataje konesans yo tout genyen nan pwofesyon tradiksyon an. Pami sijè yo diskite, ka genyen ki jan pou w antre nan pwofesyon an, kesyon taks nan diferan peyi, ki jan pou w itilize òdinatè pou fè tradiksyon (CAT tools), ki jan pou w fè yon bon tradiksyon, eksetera.
Atik: An online collection of articles and related knowledge on topics of interest to translators, interpreters, and other language professionals.
liv: Translation related books for sale at ProZ.com.


Site overview

A quick look at the features available at ProZ.com
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Rechèch sou tèm
  • Djòb
  • Diskisyon
  • Multiple search