Poze yon kesyon KudoZ
Pou ogmante limit ou a 5, ale nan anrejistre oswa ouvri sesyon an koulye a
Pou w ka poze 15 kesyon pa jou, e jiska 60 pa semenn, enskri nan Proz.com koulye a.
Lang   >  
Branch (jeneral)
(Egzijib)
Determining general field
Branch (espesifik)
(Egzijib)Branch espesifik detèminan
Branch alekri (Pou plis espesifikasyon)Ekriti nan plis kategori espesifik

During the Coronavirus disease 2019 (COVID-19) crisis, COVID-19 questions will be given more visibility than the rest. Please check this option only if your question includes a term related to the COVID-19 outbreak or from a COVID-19 project.
Tèm oswa fraz:
Explanation / Context / More about term (Required)
Help translators help you: providing context for the term for which you are seeking help is a valuable tool for potential answerers. The more context you can provide for your term, the better help you will tend to receive. Consider including such information as:

  • type of document/situation in which the term appears
  • country and dialect
  • target audience/country
  • specific context (the source sentence or paragraph where the term occurs)
  • any reference URLs, translations you are considering, etc.

See a more detailed description of context to include here.

Pa afiche okenn enfòmasyon sansib oswa konfidansyèl nan fòm sa a
Nivo Kòman pou deside ant PWO oswa PA-PWO
Lang prefere pou eksplikasyon repons yo Kisa sa ye?
Revize kesyon w lan epi seleksyone opsyon adisyonèl yo
Non w
(Ekzijib)
Adrès imèl ou
(Ekzijib)

(Remak: Adrès imèl ou ap vizib pou moderatè yo ak pèsonèl sit la)